ഈ എഴുത്തുപുരയില്‍..

20 November 2014

കടലിനിക്കരെ കടലകൊണ്ടൊരു ജീവിതം ..

A

2 comments:

പട്ടേപ്പാടം റാംജി said...

വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല.

കുഞ്ഞൂസ് (Kunjuss) said...

പിഡിഫ് ആക്കിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ...