ഈ എഴുത്തുപുരയില്‍..

17 January 2010

തസ്ക്കര മാരന്‍

മുല്ലപ്പൂ മണമുള്ള ആദ്യ രാത്രിയില്‍ അവന്‍ അവളോട്‌ പറഞ്ഞു: 'നീയെന്റെ മുത്തല്ലേ...'
നാണം കുണുങ്ങി അവള്‍ പ്രതിവചിച്ചു: 'ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വത്താണ് ... '
ആലിംഗനത്തിലമരവേ,അവള്‍ പറഞ്ഞു: 'പ്രിയനേ.,സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാന്‍ വീര്‍പ്പു മുട്ടുന്നു..എന്റെ എല്ലാം നിങ്ങളെടുത്തോ...'
പിറ്റേന്ന് രാവില്‍ അവളുടെ ആഭരണങ്ങള്‍ കൂടി മുഴുവനായെടുത്ത് അയാള്‍ തടി തപ്പി!

3 comments:

Anonymous said...

yes

Indu Indian said...

nannaayittundu

Sulfi Manalvayal said...

കൊള്ളാം.