ഈ എഴുത്തുപുരയില്‍..

09 April 2018

അഹ്സന അശ്റഫ്, അൽത്താഫിനു സ്വന്തം

ചെമ്പേലവളപ്പിൽ അശ്റഫിന്റെ പ്രഥമപുത്രി അഹ്സനക്ക് മാംഗല്യം.
കക്കിടിപ്പുറം സ്വദേശി അൽത്താഫുമായുള്ള നിക്കാഹ് 2018 ഏപ്രിൽ 8 ന് ഞായറാഴ്ച കുന്നത്ത് പള്ളിയിൽ ലളിതമായി നടന്നു.

No comments: